<?=$bog_name_th?>


<?=$bog_name?>

เมื่อวาน...เรายัง...ผ่านมันมาได้  ทำไม...วันนี้ เราจะผ่านอีกไม่ได้...

<?=$bog_name?>

ความลำบาก มักจะมาพร้อมกับ ความสำเร็จเสมอ...

<?=$bog_name?>

วิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคต ก็คือ การสร้างมันขึ้นมา...


ที่อยู่ :
: