<?=$bog_name?>

ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ในชิ้นส่วนจีวรเนื้อทองเห...

<?=$bog_name?>

    ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ในชิ้นส่วน...

<?=$bog_name?>

ภาพการก่อสร้างสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) เนื้อโลหะทองเหลืององค์ขนาดหน้าตัก ...

<?=$bog_name?>

ภาพการก่อสร้างองค์สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี ) ความสูงรวมฐาน ๔๕ เมตร โดยมี...

<?=$bog_name?>

ภาพการก่อสร้าง ลานบุญมูลนิธิพุทธคยา ณ มูลนิธิพุทธคยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี...

<?=$bog_name?>

มูลนิธิพุทธคยา สร้างวิหารเจ้าแม่กวนอิม ณ มูลนิธิพุทธคยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี...

<?=$bog_name?>

ภาพการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมชินบัญชร ภายในฐานองค์สมเด็จพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี...

<?=$bog_name?>

มูลนิธิพุทธคยา ก่อสร้างโรงไถ่ชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์...

<?=$bog_name?>

ภาพการก่อสร้างป้ายมูลนิธิพุทะคยา...

<?=$bog_name?>

ภาพงานลงเสาเข็ม มูลนิธิพุทะคยา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 54 เวลา 6.50...

<?=$bog_name?>

ภาพถมเรียบปรับปรุงพื้นที่ เพื่อเตรียมก่อสร้างมูลนิธิพุทธคยา...


ที่อยู่ :
: